Cursus: Waarom doe ik toch zo?

Waarom doe ik toch zo?

Voor hooggevoelige mensen voelt het anders

Veel mensen lopen steeds tegen dezelfde problemen aan of reageren steeds op een manier die ze eigenlijk liever niet willen. Omdat er meestal niets bijzonders lijkt te zijn gebeurd, kunnen zij niet begrijpen waar die verandering in hun gevoel en gedrag vandaan komt.
Ons gedrag, onze beslissingen, ons handelen zijn verbonden met ons verleden, met positieve, minder positieve en zelf negatieve ervaringen. Die ervaringen zijn op hun beurt weer verbonden met onze gevoelens. Bij al ons denken en handelen borrelen ze onvermijdelijk weer op. Bewust, maar veel vaker onbewust.
Dat uit zich bijvoorbeeld in angst, spanning, nervositeit, vermijdingsgedrag, boosheid, depressieve gevoelens, onzekerheid, niets of geen nee durven zeggen, bang om te falen, het idee hebben het niet goed te doen.
De hooggevoelige mensen onder ons hebben vaker en heviger last van bovenstaande patronen. Ze hebben de neiging zichzelf te bekritiseren en zich aan te passen aan wat de omgeving en de maatschappij van hen verwacht. Het te veel aanpassen zorgt ervoor dat ze het contact met zichzelf kwijtraken. Gevoelens van eenzaamheid, verdriet, machteloosheid, schuld en schaamte kunnen daarvan het gevolg zijn en wat ze ook ondernemen, het lijkt erop alsof zij verstrikt zitten in hun patronen.

Patronen herkennen en doorbreken

In onze inspirerende cursus van 10 avonden ga je jouw ongewenste patronen leren herkennen en doorbreken.
Herken je jezelf in het bovenstaande en ben je op zoek naar oplossingen, dan is deze cursus echt iets voor jou.
De cursus zal je in staat stellen krachtiger in het leven te staan en dichter bij jezelf.

 

De cursus start op woensdagavond en wordt gegeven door Marina Heldoorn en Monique Kouwenberg.
Het cursusgeld kan contant betaald worden op de eerste cursusavond.

 

Locatie:

‘t Trefpunt, L. de Colignystraat 20, 1814 JA, Alkmaar

Tijd: 19.30-21.30
Datum:
 
Prijs: € 225,00

 

Je kunt je inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.

 

 

De volgende onderwerpen zullen in de cursus worden behandeld:

1. Externe communicatie - Hoe reageer ik op anderen en hoe reageren anderen op mij?
We gaan onderzoeken hoe je reageert op andere mensen. Wat zegt iemand? Hoe zegt hij dat? Of wat zegt hij nu juist niet? Want ook iets niet zeggen is een vorm van communicatie. En wat gebeurt er dan bij jou? Hoe reageer jij daar op?
Het blijkt dat we als mens een heel eigen systeem van gedragingen, gedachten en gevoelens hebben. We nemen de wereld waar via diverse zintuiglijke systemen. We zien (visueel), voelen (kinesthetisch), horen (auditief), ruiken (olfactief) en proeven (gustatief). Het helpt je te begrijpen hoe je vanuit jouw systeem als mens communiceert en functioneert.

2. Interne communicatie - Hoe reageer ik op mezelf en hoe ga ik met mezelf om?
We communiceren met anderen (externe communicatie) maar eigenlijk veel vaker met onszelf (interne communicatie). Bij alles wat we tegen komen en waar we een oordeel over geven (aan onszelf), maken we gebruik van gedachten, woorden en gevoelens. Zo verwerken we de hele dag door onze ervaringen en stapelen die op eerdere ervaringen. De nieuwe ervaringen worden in het onbewuste vergeleken met voorgaande en daarop aangepast.

3. Cognitieve model - Waarom denk, doe en voel ik toch zo?
In het cognitieve model gaan we ervan uit dat onze gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door onze subjectieve waarneming van gebeurtenissen. Niet de situatie of een gebeurtenis op zich bepaalt hoe we denken, wat wij voelen en hoe we handelen, maar de wijze waarop wij een situatie of gebeurtenis interpreteren. De manier waarop wij een gebeurtenis interpreteren is afhankelijk van ervaringen die wij eerder in ons leven hebben opgedaan. We maken daar een ‘plaatje’ van in ons hoofd. Deze plaatjes zijn dus onze eigen subjectieve interpretaties van onze ‘werkelijkheid’.
Hoe waar is het? Zou de werkelijkheid ook anders kunnen zijn?
Dit gaan we onderzoeken d.m.v. de Rationele Emotieve Therapie(RET).
Waar komen deze plaatjes met hun absolute (het is zo) waarheden dan vandaan?
Wat precies maakt nou dat mensen dezelfde gebeurtenis verschillend interpreteren? Het antwoord ligt bij onze overtuigingen.

4. De Transactionele analyse. (Actie en reactie in communicatie)
Al heel vroeg heeft een kind een bepaalde overtuiging over zichzelf en de mensen om zich heen ontwikkeld. In de Transactionele analyse worden dit levensposities genoemd. Welke positie we (onbewust) kiezen zal afhangen van onze ervaringen in onze kinderjaren. De TA leert ons te begrijpen vanuit welke levenspositie we communiceren en functioneren.

5. Het ontstaan van de afweermechanismen - De reden waarom ik zo denk, voel en doe.
Door pijnlijke ervaringen in onze kinderjaren ontwikkelen wij bepaalde overtuigingen over onszelf, de mensen om ons heen en de wereld,(bijv.: “ ik doe nooit iets goed”, “ ik kan het niet” , “ik ben dom”, “niemand houdt van mij”, enz.). In het leven van ieder kind kunnen zich situaties voordoen die een vernietigende werking zouden hebben als ze door het kind volledig bewust ervaren zouden worden. Omdat het kind beschikt over een gezond psychisch immuunsysteem worden deze ervaringen buiten het bewustzijn gehouden door verdringing en ontkenning, we bouwen er a.h.w. een muurtje omheen. Achter deze muur van ontkenning liggen onze pijnlijke ervaringen opgeslagen.
Onze afweermechanismen beschermen ons tegen deze pijnlijke ervaringen. Als deze ervaringen in bepaalde situaties in het heden(symbool of trigger)worden geactiveerd, reageren wij op dezelfde wijze als toen wij nog kind waren.
Zonder je er bewust van te zijn ga je van je volwassenbewustzijn naar het kindbewustzijn, met alle gevoelens en gedragingen van het kind dat je was. Voor het kind zijn de afweermechanismen levensreddend, maar voor de volwassene destructief.

6. De omkering - Hoe kan ik het anders doen?
Door ons bewust te worden van onze patronen ontstaat inzicht in onszelf waardoor we een keuzemogelijkheid hebben om te reageren op een situatie in het heden en niet meer vanuit onze automatische aangeleerde reactiepatronen (afweermechanismen) vanuit het verleden.
Als volwassene is het mogelijk om vanuit herkenning en begrip naar jezelf en naar anderen zonder vooroordelen te reageren. We maken gebruik van communicatieve vaardigheden o.a. door gebruik te maken van ik boodschappen. Er komt geen interpretatie, waardeoordeel of kritiek op anderen in voor. In de meeste gevallen roept het respect, aanvaarding en bereidheid op bij de ander.

De therapeuten van Psychoadvies zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH

© 2016 Psychoadvies. Alle rechten voorbehouden.