Regressietherapie

Met regressietherapie ga je in trance terug naar de pijnlijke ervaringen in je jeugd die nu voor problemen kunnen zorgen, omdat je ze nooit hebt verwerkt.

Deze ervaringen worden opgespoord, opnieuw beleefd en alsnog verwerkt.
Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat sommige van de overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze nu echter niet meer.

Ze belemmeren je om het leven te leiden dat je wilt.

De therapeuten van Psychoadvies zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH

© 2016 Psychoadvies. Alle rechten voorbehouden.