Progressive Mental Alignment

 PMA betekent Progressive Mental Alignment of progressief mentaal in balans brengen.

Jacob Korthuis(1950)ontwikkelde de PMA methode op basis van  intensief neurowetenschappelijk onderzoek.
PMA is een techniek waarmee  neurofysiologische stoorzenders verwijderd worden. Deze stoorzenders worden ‘Bad Clusters’ genoemd. Zij veroorzaken psychosomatische klachten en zijn de oorzaak van remmingen en angsten die een groot deel van ons gedrag bepalen.
PMA is een zeer bewuste en directe benadering waarbij deze verkeerd opgeborgen ervaringen(Bad Clusters) terug worden gebracht in de bewuste herinnering.

Ervaringen die we meemaken kunnen op twee manieren in ons brein opgeslagen worden:

1) De normale verwerkingsmodus

Alle zintuiglijke waarnemingen worden door ons brein verwerkt.
Het betreft zowel de vastlegging van alles wat we gedurende ons leven meemaken als de ervaring zelf met de daar bijhorende fysiologische reacties van ons lichaam
                                                                                                                                             
Deze informatie wordt door onbewuste processen verwerkt:
 
Alle binnenkomende zintuiglijke waarnemingen worden geanalyseerd in de Cortex en gaan direct naar het specifiekehiermee verbonden gebied in het breinDezelfde gegevens gaan via een directe verbinding ook naar de Tha­lamus, hier worden ze van een code voorzien, verbonden met de specifieke gebieden en opgeslagen in het korte termijn geheugen .
Door middel van deze codering kan ons bewustzijn deze informatie later terug halen voor vergelijking wanneer er soortgelijke informatie binnenkomt. We noemen datherinneren."
Het limbische systeem zorgt voor de fysiologische en emotionele processen.
Alles wat op deze manier opgeslagen wordt noemen we een Cluster
 

2) De beschermingsmodus

In de beschermingsmodus wordt ons emotionele systeem beschermd tegen overbelasting, wat tot een afwijkende opslag in ons brein leidt. De inhoud van onze ervaringen(de zintuiglijke informatie en fysiologische gegevens) wordt niet geanalyseerd en van een code voorzien zoals wel in de normale verwerkingsmodus het geval is.

Telkens wanneer  de emotionele  belasting van wat we meemaken de grens overschrijdt van wat we aankunnen zonder de controle te verliezen, treedt de beschermingsmodus in werking en schakelt het zichzelf weer uit als het emotionele gevaar geweken is. Op deze manier schermt dit mechanisme ons bewustzijn af voor ervaringen die op dat moment te zwaar zijn om bewust te ervaren. Deze gebeurtenissen gaan altijd vergezeld van een sterke negatieve emotie.
Alles wat op deze manier opgeslagen wordt noemen we een Bad Cluster.
 
Door de afwijkende opslag in het brein zijn we ons per definitie niet bewust van de aanwezigheid van Bad Clusters, noch van hun inhoud. Toch hebben ze meer invloed op ons beslissen en handelen dan  normale Clusters. Ze kunnen door toevallige gelijkenissen van details worden geactiveerd
Hierdoor kunnen ze ons gevoel op elk willekeurig moment beïnvloeden.
Dit zijn ook de momenten dat we plotseling uit een goed gevoel getrokken worden en ons geïrriteerd, futloos, boos, verdrietig, angstig of gefrustreerd voelen terwijl elke duidelijk aanwijsbare reden daarvoor ontbreekt. Dit kan zelfs gepaard gaan met gevoelens zoals duizeligheid, misselijkheid, concentratieverlies, hoofdpijn, hartkloppingen of plotseling optredende pijnenVoor ons rationele denken is het onbegrijpelijk waarom we ons op dat moment zo voelen.

Progressive Mental Alignment maakt deze onderbewuste stoorzenders(Bad Clusters) zichtbaar voor ons bewustzijn waardoor we meer dan ooit gaan beseffen wat de drijvende krachten achter onze beslissingen en ons gedrag zijn. PMA openbaart de bronnen van onze diep verscholen overtuigingen die de oorsprong zijn voor reactief gedrag en tal van psychische en psychosomatische klachten. Het onschadelijk maken van deze Bad Clusters maakt een ongekende energie vrij.

De therapeuten van Psychoadvies zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH

© 2016 Psychoadvies. Alle rechten voorbehouden.