Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid erkend door de wetenschap

 

Harde geluiden, grote mensenmassa’s, onderhuidse spanningen; bij hooggevoelige mensen komen dit soort ervaringen harder binnen dan bij anderen. 20% van de mensen wordt met deze eigenschap geboren. Dankzij nieuw wetenschappelijk onderzoek wordt hooggevoeligheid steeds meer erkend.

 

De laatste jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hooggevoeligheid. Het toonde aan dat het hier niet gaat om ‘iets dat tussen de oren zit’, maar dat de verwerking van prikkels in de hersenen bij hooggevoelige mensen daadwerkelijk anders verloopt. De Vrije Universiteit Brussel organiseerde vorig jaar voor het eerst een wetenschappelijk congres, waarin de resultaten van de onderzoeken werden besproken. Na de alternatieve therapeuten erkennen nu ook steeds meer huisartsen, psychiaters en psychologen dat hooggevoeligheid bestaat. Hooggevoeligheid is geen stoornis of aandoening, maar een persoonlijkheidskenmerk of een karaktereigenschap. Ongeveer 20% van de mensen wordt ermee geboren.

 

Test jezelf

 

Voor veel mensen valt het kwartje als ze ontdekken dat ze hooggevoelig zijn. Het is vaak een hele geruststelling dat er een naam is voor hun ervaringen. Een test die vaak wordt gebruikt om hooggevoeligheid aan te tonen, komt uit het boek van Elaine N. Aron, ‘Hoog Sensitieve Personen’. Deze test vind je ook op de site van Psychoadvies via www.psychoadvies.nl

 

Vaak hebben mensen in het begin last van hun hooggevoeligheid. Ze ervaren de prikkels die ze uit hun omgeving oppikken, intenser dan anderen. Dit kan snel leiden tot overprikkeling. Als deze vorm van overbelasting te lang duurt, kan dit zelfs leiden tot een burn out of overspannenheid. Goede informatie en begeleiding kunnen helpen bij het ontdekken van de positieve kanten. Hooggevoeligheid is namelijk ook een kracht! Zo nemen HSP-ers (Hoog Sensitieve Personen) meer details waar, doorzien ze structuren sneller en zijn ze erg goed in het afstemmen op de ander. Het is een prachtige eigenschap, die je veel kan brengen.

 

De Vrije Universiteit van Brussel (Prof. dr. Elke van Hoof) werkt op dit moment aan een meer wetenschappelijke en uitgebreidere test. De onderzoeken zijn nog in volle gang. Volgend jaar staat er een wetenschappelijk congres op de planning in Nederland over hooggevoeligheid. Veel mensen zijn blij dat de wetenschap zich heeft gebogen over dit fenomeen. Door deze aandacht krijgt hooggevoeligheid erkenning en kan steeds beter worden ingezet als een kracht.

 

Want je weet,

 

Hooggevoeligheid is je kracht.

 

Dit artikel werd geschreven door Jan Hogema (www.hspcentrum.nl)

Hooggevoeligheid: wat is dat nu eigenlijk?

Eind jaren negentig ontdekte de Amerikaanse psychotherapeut Elaine Aron dat het zenuwstelsel van zo’n 20% van alle mensen anders functioneert dan gebruikelijk. Ze noemde dat hooggevoelig of HSP(Hoog Sensitieve Persoonlijkheid of Highly Sensitive Person).
Eén op de 5 mensen is geboren met deze gevoeligheid, het lijkt alsof ze speciale antennes hebben om subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving te registreren.

Hooggevoeligheid is een gave:

 

Kenmerken die vaak voorkomen bij HSP-ers:

 • Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar.
 • Worden geprikkeld door dingen die anderen niet schijnen op te merken.
 • Kunnen verbanden zien waar anderen niet op komen
 • Hebben een rijke innerlijke belevingswereld, dromen, fantaseren en filosoferen veel.
 • Denken vaak na over zingeving.
 • Ervaren en voelen diep en intensief.
 • Worden meer dan gemiddeld geroerd door de natuur, kunst en muziek.
 • Zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf, zijn erg gevoelig voor indringende prikkels zoals sterke geuren, fel licht, lawaai, drukte en gewelddadige beelden.
 • Hebben meer tijd nodig om indrukken te verwerken.
 • Functioneren het beste in eigen tempo, kunnen zich opgejaagd of geïrriteerd voelen als ze onder druk komen te staan.
 • Voelen stemmingen van anderen goed aan, zijn zorgzaam naar anderen en plichtsgetrouw en hebben moeite om eigen grenzen aan te geven.
 • Hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel.
 • Staan in contact met het bovennatuurlijke.
 • Hebben vaak de behoefte om zich terug te trekken.

Hooggevoeligheid heeft ook valkuilen:

Hooggevoelige mensen zijn meer afgestemd op het ontvangen van allerlei signalen en prikkels uit de omgeving. Door de hoeveelheid en diversiteit van al deze prikkels is het onvermijdelijk dat ze snel overvoerd en overprikkeld raken. Een teveel aan prikkels kan leiden tot verwarring en stress.
Hooggevoelige mensen kunnen door zich terug te trekken herstellen en tot rust te komen
Veel HSP-ers worstelen met zichzelf; ze hebben zich altijd al ‘anders’ gevoeld dan andere mensen, zonder te begrijpen hoe dat komt.
In eerste instantie ervaren ze hun eigenschap dan ook als een last en vragen zij zich af wat er mis is met hen. Ze hebben de neiging zichzelf te bekritiseren en zich aan te passen aan wat de omgeving en de maatschappij van hen verwacht. Het te veel aanpassen zorgt ervoor dat ze het contact met zichzelf kwijtraken. Gevoelens van eenzaamheid, verdriet, machteloosheid, schuld en schaamte kunnen daarvan het gevolg zijn.

 

De valkuilen op een rij

 • Overprikkeling. Te veel prikkels zorgen ervoor dat je gespannen en gestresst raakt. Soms kan dit zich uiten als boosheid naar de ander. Probeer tijdig je rust en ontspanning te nemen.
 • Te veel terugtrekken en vermijden. Jouw ‘anders’ voelen kan er voor zorgen dat je je terugtrekt uit de wereld. Het kan veilig, maar ook eenzaam en alleen voelen. Probeer een balans te vinden tussen je open stellen voor de wereld en terugtrekken
 • Negatief zelfbeeld. Te veel zelfkritiek zorgt voor een machteloos gevoel. Probeer het ook eens van een andere kant te bekijken.
 • Perfectionisme. Je wilt het allemaal goed doen.Probeer een balans te vinden tussen kwaliteit leveren en ontspanning.
 • Faalangst. De angst het niet goed genoeg te doen, kan je blokkeren. Probeer je aandacht te richten op je kwaliteiten.
 • Teveel gericht op de ander. Jezelf verliezen in de problemen van anderen of andermans emoties overnemen. Probeer grenzen naar jezelf en de ander te stellen.

Hooggevoelige mensen hebben relatief meer last van spanning, stress en fysieke klachten zoals hoofdpijn, migraine, huidirritaties, allergieën, maag en darmklachten.
Ze lopen een groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, chronische vermoeidheid, angsten, burn-out en verslavingen

 

Er zijn twee soorten HSP-ers:

Ongeveer zeventig procent van de HSP-ers is introvert, wat wil zeggen dat ze gelukkig zijn met een teruggetrokken bestaan en zoveel mogelijk het risico om overbelast te raken vermijden. Ze geven er de voorkeur aan om in hun eentje de 'batterij weer op te laden' (of in stilte met een goede vriend of vriendin) .
Ze hebben wel mensen nodig hebben, maar liever een paar goede vrienden dan een grote groep mensen.
De andere dertig procent van de HSP-ers, hebben juist behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en zijn meer extravert. Zij worden ook wel HSS genoemd, ‘High Sensation Seekers’. Zij zijn enerzijds snel verveeld en op zoek naar uitdaging, maar raken anderzijds snel overbelast.

 

Wat is belangrijk voor een HSP-er

Door inzicht te krijgen in en accepteren van je hooggevoeligheid kan deze van een valkuil en een last, tot een kwaliteit en een gave omgevormd worden. Hiertoe is het onder andere belangrijk om goed te leren aarden, grenzen te stellen, de valkuilen te leren herkennen, de innerlijke kracht te versterken en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust.

Elaine Aron geeft in haar boek ”hoogsensitieve personen” de volgende 4 stappen aan:

 

Zelfkennis:

Het is belangrijk dat je begrijpt wat het betekent om hooggevoelig te zijn. Wat is voor jou belangrijk, hoe ga je met jouw sensitiviteit om. Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Vervolgens is het belangrijk je lichaam heel goed te leren kennen. Negeer je lichaam niet langer omdat het te zwak lijkt of niet wil meewerken.
 

Een nieuw kader:

Je moet doelbewust veel van je verleden in een nieuw kader plaatsen, nu je weet dat je als een HSP-er ter wereld bent gekomen. Zoveel van je 'fouten' waren onvermijdelijk omdat noch je ouders, noch je leraren, vrienden en collega’s je hebben begrepen.
Je eerdere ervaringen in een nieuw kader plaatsen kan tot een sterk vergroot gevoel van eigenwaarde leiden.
 

Helen.

Als je dat nog niet hebt gedaan, moet je nu een begin maken de diepere wonden te helen. Als kind was je erg gevoelig; je had meer dan anderen last van problemen thuis of op school en van kinderziektes en dergelijke. Bovendien week je af van de andere kinderen, waar je vrijwel zeker onder hebt geleden. Juist HSP-ers kunnen de neiging hebben het benodigde innerlijke werk te vermijden dat nodig is om de wonden uit het verleden te helen, omdat ze de intense gevoelens die daaruit voortvloeien voelen willen verkomen. Voorzichtigheid en langzaam te werk gaan zijn geboden. Maar je houdt jezelf voor de gek als je het voor je uit schuift.

 

Hulp om je goed te voelen in de buitenwereld en te weten wanneer je beter op jezelf kunt zijn.

Je kunt en moet, voor je eigen bestwil, betrokken zijn bij de wereld om je heen. De wereld heeft jou echt nodig. Maar je moet de vaardigheid hebben om het niet te overdrijven of je er juist aan te onttrekken.

 

Klik hier voor inschrijving en cursusinformatie

De therapeuten van Psychoadvies zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH

© 2016 Psychoadvies. Alle rechten voorbehouden.